Konkurrensverket godtar frivilliga åtaganden från träningsföretag

Press Bruce, ett företag som säljer träningstjänster, har åtagit sig att begränsa sin tillämpning av exklusivavtal med träningsanläggningar och på så sätt undvika att konkurrensproblem uppstår. Konkurrensverket har godtagit företagets åtaganden. Samtidigt...

EU-kommissionen inleder ett offentligt samråd om ett nytt konkurrensverktyg

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att få in synpunkter i syfte att undersöka behovet av ett eventuellt nytt konkurrensverktyg som skulle göra det möjligt att åtgärda brister i de gällande konkurrensreglerna och att ingripa mot...

Två företag får betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Press Två företag verksamma inom försäljning av heminredning, möbler och design har accepterat ett avgiftsföreläggande från Konkurrensverket. Företagen koordinerade vissa av sina försäljningspriser, vilket utgjorde ett otillåtet samarbete. De ska nu betala...

Kommunala bolag skyldiga att följa transparenslagen

Press De kommunala bolagen Stockholm Avfall AB och Stockholm Vatten AB kommer från och med räkenskapsåret 2020 upprätta en öppen respektive separat redovisning av sin verksamhet. Det är resultatet av en utredning som Konkurrensverket har genomfört och som...

Konkurrensverket stöder förslag om reformering av Boverkets byggregler

I ett yttrande över slutbetänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, ställer sig Konkurrensverket positivt till de principer för reformering av Boverkets byggregler (BBR) som utredningen föreslår.