Innehåll på sidan

Lagar och regler

Företag begränsar konkurrensen om de kommer överens om vilka priser de ska ta av kunderna, delar upp marknader mellan sig eller motverkar att nya företag kommer in på marknaden. Därför måste det finnas regler.

Den svenska konkurrenslagen, liksom EU:s konkurrensregler, innehåller förbud mot två typer av konkurrensbegränsningar; förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen och förbud för företag att missbruka en dominerande ställning.

Konkurrenslagen innehåller också regler för offentlig säljverksamhet som drivs i konkurrens med privat verksamhet och regler om kontroll av vissa företagsförvärv eller samgåenden, så kallade företagskoncentrationer.

Konkurrenslagen i korthet

Samarbeten som begränsar konkurrensen

Företag får inte samarbeta om syftet med eller resultatet av samarbetet är att begränsa konkurrensen på marknaden. Att samarbeta om priser eller dela upp marknader eller kunder mellan sig kan vara en olaglig kartell. Även avtal mellan företag som inte är konkurrenter, så kallade vertikala avtal, kan vara förbjudna.

Vertikala samarbeten

Horisontella samarbeten

Karteller

Lämna kartellen och slipp böter

Missbruka en dominerande ställning

Ett företag som är så starkt att det kan agera utan att ta hänsyn till sina konkurrenter har en dominerande ställning. Sådana företag har ett särskilt ansvar och får inte missbruka sin marknadsmakt genom till exempel underprissättning och leveransvägran.

Missbruk av dominerande ställning

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Offentliga företag ska inte konkurrera på ett oschyst sätt med privata företag. Det är bakgrunden till den regel i konkurrenslagen som ska hindra att offentliga aktörer stör konkurrensen.

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Företagsförvärv

Företagsförvärv och samgåenden mellan företag är naturliga inslag i en fungerande marknadsekonomi. Men i vissa fall kan ett förvärv eller samgående skapa en så stor koncentration på en marknad att konkurrensen hindras eller kraftigt försämras. Företagsförvärv där de berörda företagens årsomsättningar överstiger vissa tröskelvärden ska anmälas till Konkurrensverket.

Företagsförvärv