Innehåll på sidan

Monopol

Monopol är det på en marknad där det bara finns ett företag. Det är inte olagligt att ha ett monopol. För att skydda konsumenterna från för höga priser behöver monopolen regleras. I Sverige hade vi tidigare monopol bland annat för telefoni, post och bilbesiktning och Systembolagets monopol på att sälja alkohol gäller fortfarande.

När ett företag är ensamt på sin marknad har det monopol. Om det är svårt för andra företag att träda in på marknaden så kan monopolisten utnyttja sin ställning och ta ut höga priser. Prisnivån på en oreglerad monopolmarknad är därför högre än priset vid konkurrens. Därför är de flesta monopol reglerade eller avskaffade.

Sverige har haft flera statliga monopol på marknader som under de senaste decennierna har öppnats för konkurrens. Några exempel är telefoni, post, inrikesflyg och bilbesiktning. De svenska apoteken förstatligades år 1971 till ett monopol, men nu är det åter konkurrens.

Naturliga monopol

Ibland är det för dyrt att skapa konkurrens på en marknad. Då kan ett företag ha ett naturligt monopol. Det förekommer när de fasta kostnaderna är mycket höga och de rörliga kostnaderna är låga. Elnät är ett exempel. Det skulle vara ineffektivt och resursslöseri att bygga parallella elnät. Andra exempel är vatten- och avloppsnät, fjärrvärmenät och järnvägar. Teknikutvecklingen gör att vi får färre och färre naturliga monopol. Förr i tiden sågs telefonnät som ett naturligt monopol, men nu är det konkurrensutsatt av mobiltelefoni.

Monopolvinst

Företag som tar fram innovationer och nya produkter har möjlighet att skydda dem från konkurrens genom att ta patent på dem. Patent ger ensamrätt i ett antal år. När det gäller läkemedel till exempel är kostnaden för att forska fram nya läkemedel ofta mycket hög. Då kan monopolskydd och monopolvinst under ett antal år vara en förutsättning för att det ska vara lönsamt. När patenttiden gått ut och andra företag kan lansera kopior sjunker priset rejält.

Monopol behöver regleras

På de flesta marknader där det finns monopol finns särskild sektorreglering. Systembolaget som har monopol på alkoholförsäljning är reglerat av sin ägare staten. Elnätsföretagen är prisreglerade av Energimarknadsinspektionen. De kommunala vatten- och avloppsföretagen är indirekt prisreglerade av kommunallagens självkostnadsprincip. Fjärrvärmeföretag är dock inte prisreglerade.

I konkurrenslagen finns även ett förbud för dominerande företag att ta ut överpris.

Relaterad information