Innehåll på sidan

Oligopol

Oligopol innebär att det bara finns några få företag på en marknad. På marknader med oligopol finns risk att företagen begränsar konkurrensen genom otillåtna samarbeten. Mycket av Konkurrensverkets tillsyn av konkurrensreglerna handlar om oligopolmarknader.

I Sverige och de andra nordiska länderna är det vanligt med marknader med oligopol. Det beror på att många marknader inte är tillräckligt stora för att det ska kunna finnas många företag. I Sverige har vi till exempel fyra stora banker och få flyglinjer med mer än två konkurrerande flygbolag. Att det bara finns tre eller fyra företag på en marknad, att det är ett oligopol, innebär dock inte alltid att konkurrensen är svag. Det kan till och med vara så att det räcker med två företag på en marknad för att det ska vara intensiv konkurrens.

Risk för bristande konkurrens

När det bara är få företag på en marknad ökar risken för otillåtna samarbeten mellan företagen. Ju färre det är som behöver komma överens, desto lättare är det. Det är också lättare att övervaka att alla följer överenskommelsen. De flesta karteller som avslöjats har involverat ett fåtal företag.

Även när företagen inte bryter mot konkurrensreglerna genom överenskomna samarbeten kan marknadsstrukturen på en oligopolmarknad vara sådan att det är lätt att följa varandras agerande. På drivmedelsmarknaden är det till exempel vanligt att ett drivmedelsbolag är prisledare och att de andra sätter sina priser strax efter.

Konkurrensverket synar oligopolen

När vi utreder misstänkta karteller är de nästan alltid på marknader med oligopol. De företagsförvärv som vi utreder djupare är också oftast på oligopolmarknader. I våra ärenden om missbruk av dominerande ställning är det typiskt sett en aktör som försöker stänga ute andra. Det kan vara på en marknad där den aktören har nästintill monopol eller där det råder ett oligopol.

Relaterad information