Innehåll på sidan

Utredningsåtgärder inom konkurrenstillsynen

För att kunna genomföra våra utredningar inom konkurrensområdet behöver vi få in uppgifter och ta del av handlingar från företag. Det kan vi få genom gryningsräder, förhör, ålägganden eller genom andra typer av informationsinhämtning.

Ingen utredning är den andra lik, så vad vi behöver i det enskilda fallet skiljer sig åt mellan olika utredningar. Vi kan också ta in uppgifter och handlingar på olika sätt. Nedan sammanfattar vi hur vi brukar ta in detta.

Gryningsräder

Vi kan göra en oanmäld inspektion hos företag för att granska och ta kopior av olika typer av handlingar som vi behöver för våra utredningar. För att få göra en sådan oanmäld inspektion, en platsundersökning eller gryningsräd som det ibland kallas, måste vi först ha fått ett domstolstillstånd.

Vi kan göra platsundersökningar inte enbart hos företag som vi misstänker har brutit mot konkurrensreglerna, utan också hos företag som vi antar kan ha handlingar som vi behöver för utredningen. I vissa fall kan vi också göra en platsundersökning hos privatpersoner.

Gryningsräder

Förhör

För att få in uppgifter kan vi kalla personer till förhör. Det är inte enbart personer som är knutna till företag som vi misstänker har brutit mot konkurrensreglerna som vi kan förhöra, utan också personer som vi bedömer har information som behövs för utredningen. Vid förhöret ställer vi frågor och förhörspersonen får lämna muntlig information som vi dokumenterar.

Förhör

Ålägganden

Vi kan ålägga företag att ge oss uppgifter, handlingar eller annat som vi behöver i våra utredningar. Det är inte enbart de företag som vi misstänker har brutit mot konkurrensreglerna som vi kan ge ett sådant åläggande, utan alla företag som vi bedömer har information som behövs för utredningen. Vi kan även ålägga organisationer och offentliga organ.

Åläggande att inkomma med uppgifter

Annan informationsinhämtning

För att få information till våra förstudier eller utredningar kan vi hämta in information från olika källor på ett mer informellt sätt. Vi kan exempelvis ta olika muntliga kontakter, söka efter och ta in information i öppna källor och bearbeta sådan information på olika sätt samt ha olika typer av kontakter med tipsare och visselblåsare.

Annan informationsinhämtning