Innehåll på sidan

Förordningen om digitala marknader

För att stärka konkurrensen mellan företag på digitala marknader finns förordningen om digitala marknader, DMA. Förordningen innehåller regler som digitala plattformsföretag med stor marknadsmakt måste följa. Europeiska kommissionen har angett vilka dessa företag är, företagen kallas grindvakter. Kommissionen kontrollerar att reglerna följs men Konkurrensverket kan hjälpa kommissionen med utredningsåtgärder i Sverige.

Grindvakter och centrala plattformstjänster

Reglerna i förordningen om digitala marknader gäller bara de företag som har angetts vara grindvakter av Europeiska kommissionen. Gemensamt för grindvakterna är att de tillhandahåller så kallade centrala plattformstjänster. En central plattformstjänst kan till exempel vara en webbläsare, ett socialt medienätverk, ett operativsystem, en meddelandeapp eller en onlinebaserad marknadsplats. För att ett företag ska betecknas som en grindvakt finns en rad kriterier som ska vara uppfyllda. Bland annat ska företaget ha en stark ekonomisk ställning och en stor inverkan på EU:s inre marknad. Grindvakterna har också en stor mängd användare, som innefattar både konsumenter och företag. Den stora mängden användare gör att de blir en viktig kanal för andra företag när företagen ska nå ut till sina kunder.

Företag som betecknas som grindvakter och de centrala plattformstjänster som de tillhandahåller

Alphabet

Plattformstjänster: Google play, Google maps, Google shopping, Google search, Youtube, Google android, Alphabet's online advertising service, Google chrome.

Amazon

Plattformstjänster: Amazon marketplace, Amazon advertising.

Apple

Plattformstjänster: App store, iOS, Safari.

ByteDance

Plattformstjänster: Tiktok.

Meta

Plattformstjänster: Facebook, Instagram, Meta marketplace, Whatsapp, Messenger, Meta ads.

Microsoft

Plattformstjänster: Linkedin, Windows PC OS.

Grindvakternas roll på marknaden

Grindvakternas centrala plattformstjänster är avgörande för EU:s digitala ekonomi och marknaden i stort. Ett stort antal företag erbjuder sina produkter och tjänster via plattformstjänsterna och många är i en beroendeställning till grindvakternas plattformar för att lyckas nå konsumenter.

Grindvakterna tillhandahåller ofta ekosystem av plattformar, det vill säga plattformar som är knutna till varandra i ett enda stort system. Det kan till exempel innebära att det räcker med att skapa ett användarkonto, som därefter kan användas på samtliga av grindvaktens plattformar. På så sätt skapas ett ekosystem som förenklar för användaren men också gör det mindre motiverat att använda andra plattformar. Därmed blir det också svårt för nya aktörer att marknadsföra sina egna alternativa plattformar. Grindvakterna låser helt enkelt in användaren i sina ekosystem.

Regler

Grindvakternas starka ställning ger dem möjlighet att använda metoder som riskerar att ytterligare försvåra konkurrens eller begränsa konsumenternas valfrihet. Konkurrensreglerna (artikel 101 och 102 i EUF-fördraget) har inte ansetts tillräckliga för att motverka den risken. Förordningen om digitala marknader kompletterar konkurrensreglerna genom att ange en rad skyldigheter för en begränsad krets av mycket stora aktörer.

Exempel på regler som grindvakterna måste följa

  • Grindvakter får inte spåra användare utanför grindvaktens centrala plattformstjänst om inte användaren gett ett samtycke till detta.

  • Grindvakter ska göra det enklare för användare att avinstallera grindvaktens förinstallerade program eller appar, samt ladda ner alternativa appar eller program från andra aktörer.

  • Grindvakter ska ge företag möjlighet att erbjuda sina tjänster på grindvaktens centrala plattformstjänst till samma villkor som grindvaktens egna tjänster erbjuds.

  • Grindvakter får inte ge sina egna tjänster eller varor en mer gynnsam behandling på sina centrala plattformstjänster, till exempel genom att favorisera sina egna produkter när de listar sökresultat.

  • Grindvakter får inte konkurrera med ett företag genom att använda sig av data som genereras när företaget använder en grindvakts centrala plattformstjänst.

  • Grindvakter som erbjuder meddelandeappar måste göra det möjligt för användare att skicka meddelanden via den appen till meddelandeappar som erbjuds av ett annat företag. Detta kallas interoperabilitet.

Tillsyn

Europeiska kommissionen är ensamt ansvarig för att se till att förordningen om digitala marknader efterlevs av grindvakterna. Konkurrensverkets roll är främst att bistå kommissionen i DMA-utredningar i Sverige. Det kan till exempel innebära att vi bistår kommissionen vid platsundersökningar, marknadsundersökningar eller vid informationsinhämtning.

Tipsa oss

Du kan tipsa oss om överträdelser av förordningen om digitala marknader. Informationen utreds kort av oss på Konkurrensverket och skickas därefter till kommissionen för vidare utredning.

Relaterad information