Innehåll på sidan

Tema

Finans och försäkring

Här samlar vi information och kunskap inom området finans och försäkring.

Kunderna på finansmarknaden har länge varit trögrörliga, vilket hämmar konkurrensen. Det finns dock vissa tecken på att konkurrensen på finansmarknaden har förbättrats de senaste åren. Kundrörligheten och användandet av flera banker för olika tjänster har ökat något. Utöver detta har bankers genomsnittliga bruttomarginaler, fondförvaltningsavgifter och courtage för handel av aktier börjat sjunka.

Analys i korthet

Finansmarknaden

I kristider är det av stor betydelse att konkurrensen fungerar väl i finanssektorn eftersom den står för en viktig och betydande del av hushållens ekonomi. Kunderna på finansmarknaden har dock länge varit trögrörliga vilket hämmar konkurrensen. Men det finns tecken på att konkurrensen på finansmarknaden har förbättrats de senaste åren.

Rapporter

Podcasten Konkurrenten

Och bilen går bra?

Försäkringsbolagen spelar en allt större roll på bilmarknaden. De bestämmer var och hur du kan laga din bil. Som konsument förväntas du dessutom ha koll på många olika typer av försäkringar. De mindre bilverkstäderna känner sig också trängda på dagens bilmarknad och har svårt att konkurrera med märkesverkstäderna.