Innehåll på sidan

Tipsa oss om konkurrensproblem

Du kan till exempel tipsa oss om allvarliga överträdelser av lagstiftningen om karteller men också om generella konkurrensproblem. Tipsen är ett viktigt komplement i vår tillsyn och hjälper oss att se till att reglerna följs.

Så tipsar du oss

Allmänna handlingar

Notera att de handlingar som kommer in till oss är allmänna handlingar.

E-post

Du kan tipsa oss genom att skicka ett e-postmeddelande till . Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av din e-postadress, e-postmeddelandet eller någon annanstans i tipset.

Telefon

Ring oss på 08-700 16 00 och uppge att du vill lämna ett konkurrenstips. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt telefonnummer visas som dolt/hemligt. Uppge inte heller ditt namn under samtalet.

Brev

Skicka ett brev till Konkurrensverket, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av brevet eller någon annanstans i tipset.

Information tillsammans med ditt tips

När företag skickar in ett klagomål om ett konkurrensbegränsande samarbete, missbruk av dominerande ställning eller konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet behöver vi följande uppgifter tillsammans med ditt klagomål/tips:

Det händer när du har tipsat oss

Förstudie

När vi får in ett tips inleder vi en förstudie. Syftet med förstudien är att sammanställa ett underlag som gör att vi kan fatta ett prioriteringsbeslut att driva frågan vidare eller inte. Vi hämtar in tillräckligt med underlag för att kunna fatta ett prioriteringsbeslut i enlighet med vår prioriteringspolicy.

Beslut om ärendet ska drivas vidare

När vi har tillräckligt underlag fattar vi ett prioriteringsbeslut om vi ska driva frågan vidare eller inte. Om vi väljer att driva ett konkurrensärende vidare kan det bland annat leda till att vi ålägger inblandade företag att upphöra med ett agerande eller betala konkurrensskadeavgift.

Viktig information även om ärendet inte prioriteras

Om vi väljer att inte prioritera ditt tips så kan tipset ändå vara en viktig pusselbit för oss när vi planerar vår tillsyn eller framtida insatser. Däremot kan vi, till exempel om det gäller ett kartelltips, inte alltid lämna återkoppling om hur vi hanterar tipset. Det beror på att en sådan återkoppling skulle kunna skada vårt utredningsarbete.