Innehåll på sidan

Monopolistisk konkurrens

Monopolistisk konkurrens innebär att det finns liknande produkter från flera företag på en marknad, samtidigt som varumärken är viktiga för konsumenterna. Varje företags produkt har en viss marknadsmakt eftersom den skiljer sig en aning från de andra.

Monopolistisk konkurrens skiljer sig från perfekt konkurrens genom att prisnivån är högre. Den kan vara det eftersom produkterna inte är helt lika utan skiljer sig åt. Det gör att en del konsumenter föredrar ett visst märke och accepterar att betala ett högre pris för produkter med just det varumärket.

På marknader med monopolistisk konkurrens är det vanligt med reklam som syftar till att stärka varumärket. Klockor, smycken, kläder och bilar är exempel på marknader där det förkommer starka varumärken.

Företagen kommer att prissätta sina produkter utifrån produkternas marknadsmakt. Produkter som har få lojala kunder kommer inte att kunna prissättas högt, medan de med stor andel lojala kunder kommer att ha högt pris.

Konkurrens inom och mellan märken

Vid ett köptillfälle kan en konsument välja mellan produkter av olika varumärken och mellan olika försäljningsställen. Det är viktigt att det finns en effektiv konkurrens både mellan märken, mellanmärkeskonkurrens, och mellan återförsäljare av samma märke, inommärkeskonkurrens. I våra ärenden om vertikal prisstyrning är det ofta begränsningar av inommärkeskonkurrensen vi utreder.

Monopolistisk konkurrens och oligopol

Det kan vara monopolistisk konkurrens och oligopol på samma marknad. Det sker när det bara finns ett fåtal företag, men företagen säljer produkter som skiljer sig åt. På marknader med oligopol finns risk att företagen begränsar konkurrensen genom otillåtna samarbeten. Mycket av vår tillsyn av konkurrensreglerna handlar om just oligopolmarknader.