Innehåll på sidan

Tema

Apotek och läkemedel

Här samlar vi information och kunskap inom området apotek och läkemedel.

Tillgång till läkemedel är en viktig förutsättning för att alla människor ska kunna uppnå god hälsa och livskvalitet. Brist på läkemedel har varit en verklighet i flera länder samtidigt som EU-kommissionen framhävt att läkemedel är ett område med allra högsta prioritet. Behovet av kunskap har förstärkts ytterligare i samband med covid-19 pandemin där tillgången till läkemedel har ställts på sin spets.

Rapport

Apoteksmarknaden

Rapporten Apoteksmarknaden ur ett konkurrensperspektiv tar avstamp i vilka avseenden apoteken konkurrerar med varandra. Detta innefattar öppettider, geografiskt läge, produktutbud och priser på receptfria läkemedel, expediering och försäljning av receptbelagda läkemedel, samt kompetens hos anställda.

Förstudie

Läkemedel för sällsynta sjukdomar

Konkurrensverket har fått indikationer på överprissättning av vissa läkemedel för sällsynta sjukdomar, så kallade särläkemedel, och har därför inlett en förstudie för att göra en bedömning av situationen och vilka åtgärder som eventuellt kan komma att vidtas.