Innehåll på sidan

Vägledning inom konkurrens

Här har vi samlat våra vägledningar inom konkurrensområdet. Du kan även ta del av en ordlista med vanligt förekommande konkurrenstermer.

Ordlista

I vår ordlista hittar du förklaringen till vanligt förekommande konkurrenstermer.

Ordlista över konkurrenstermer

Vägledning om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Vägledning om regler för samarbete inom ramen för en branschorganisation

Vägledning om samarbete i upphandlingar

Vägledning för anmälan och prövning av företagsförvärv