Innehåll på sidan

Vägledning inom konkurrens

Här har vi samlat våra vägledningar inom konkurrensområdet. Du kan även ta del av en ordlista med vanligt förekommande konkurrenstermer.

Ordlista

I vår ordlista hittar du förklaringen till vanligt förekommande konkurrenstermer.

Ordlista över konkurrenstermer

Frågor och svar

I vårt frågeforum kan du ställa och få svar på frågor som rör konkurrens och offentlig upphandling.

Konkurrensverkets frågeforum

Vägledning om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Vägledning om distributionsavtal

Vägledning om regler för samarbete inom ramen för en branschorganisation

Vägledning för anmälan och prövning av företagsförvärv

Vägledning om samarbete i upphandlingar