Innehåll på sidan

Ett ärendes gång – företagsförvärv

Här kan du följa de olika stegen när vi utreder företagsförvärv och samgåenden, så kallade företagskoncentrationer.

Vår handläggning av företagsförvärv

När vi har fått in en fullständig anmälan om ett företagsförvärv inleds fas 1 i vår handläggning. Det innebär att vi har 25 arbetsdagar på oss att fatta beslut om vi ska lämna förvärvet utan åtgärd eller om vi behöver inleda en särskild undersökning, fas 2 i handläggningen.

 • 1Ett förvärv anmäls eller begärs in

 • 2Anmälan – fas 1

 • 3Utredning – fas 1

 • 4Företags åtaganden – fas 1

 • 5Beslut – fas 1

 • 6Fördjupad utredning – fas 2

 • 7Företags åtaganden – fas 2

 • 8Utkast till beslut för yttrande – fas 2

 • 9Vi fattar beslut – fas 2

 • 10Vi publicerar beslutet

 • 11Beslut om förbud kan överklagas

 • 12Uppföljning