Innehåll på sidan

Tema

Digitala marknader

Här samlar vi information och kunskap inom området digitala marknader.

Den digitala utvecklingen påverkar medborgare och konsumenter på ett påtagligt sätt, och erbjuder en rad nya möjligheter i form av nya och billigare varor och tjänster från hela världen. För företagen ger digitaliseringen utrymme för omfattande effektivitetsvinster, innovativa affärsmodeller och nya snabbare sätt att nå ut på marknaden.

Samtidigt ger den tekniska utvecklingen upphov till marknadsbeteenden som kan begränsa konkurrensen. Många av de konkurrensproblem som Konkurrensverket utreder har att göra med marknadskrafter som uppkommer till följd av digitalisering. Det gäller bland annat situationer där digitala plattformar får en stark och svårutmanad ställning, men även de utmaningar som handel via plattformar innebär för distribution, marknadsföring och prissättning av varor och tjänster.

Förordningen om digitala marknader

För att stärka konkurrensen mellan företag på digitala marknader finns förordningen om digitala marknader, DMA. Förordningen innehåller regler som digitala plattformsföretag med stor marknadsmakt måste följa. Europeiska kommissionen kontrollerar att reglerna följs men Konkurrensverket kan hjälpa kommissionen med utredningsåtgärder i Sverige. Du kan också tipsa oss på Konkurrensverket om överträdelser av förordningen om digitala marknader.

Rapporter

Analys

Det nordiska perspektivet

I ett bidrag till den pågående diskussionen om konkurrenstillsyn i den digitala eran och framtidens regler för digitala plattformar, har de nordiska konkurrensmyndigheterna publicerat en gemensam analys med det nordiska perspektivet på frågor som rör konkurrens på digitala marknader.

Ärenden hos Konkurrensverket