Innehåll på sidan

Ställningstaganden inom konkurrensområdet

Här kan du ta del av Konkurrensverkets ställningstaganden inom konkurrensområdet. Ställningstagandena innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor. Syftet med ett ställningstagande kan till exempel vara att ge klargöranden i hur vi bedömer en viss fråga där lagregler och rättspraxis inte ger uttömmande vägledning.

Ställningstagandena beslutas av generaldirektören och är styrande för Konkurrensverkets verksamhet.

Ställningstagandena är inte bindande för till exempel domstolar och ska vara vägledande för allmänheten.


Metod för att fastställa konkurrensskadeavgiftens storlek

Ställningstagande 2021:1, publicerad 2 juli 2021

I ställningstagandet beskriver vi den metod som Konkurrensverket använder för att fastställa storleken på konkurrensskadeavgiften för företag som har överträtt konkurrensreglerna.


Relaterad information