Innehåll på sidan

Ett ärendes gång – konkurrens

Här kan du läsa mer om vår handläggning av konkurrensärenden och följa de olika stegen när vi utreder ärenden som handlar om samarbeten som begränsar konkurrensen, missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Vår handläggning av konkurrensärenden

För att se till att företag inte bryter mot konkurrenslagen utövar vi tillsyn. Det innebär att vi utreder olika typer av ageranden som vi misstänker kan begränsa konkurrensen och som är i strid med konkurrenslagen.