Innehåll på sidan

Så prioriterar vi i konkurrenstillsynen

Vi har ett ansvar att använda Konkurrensverkets resurser så effektivt som möjligt. Därför behöver vi prioritera mellan olika ärenden i konkurrenstillsynen. Vi fokuserar på att utreda frågor som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat.

På den här sidan kan du ta del av hur vi prioriterar i konkurrenstillsynen. Vi har en prioriteringspolicy, som vi använder i den initiala prioriteringen när vi gör ett urval av vilka frågor som vi ska utreda närmare. Olika omständigheter viktas då emot varandra. Samtliga faktorer som vi väger in i prioriteringen behöver inte vara uppfyllda i varje enskilt fall.

Vi gör bedömningar löpande

Även om vi använder prioriteringspolicyn initialt så bedömer vi också löpande under utredningens gång om vi ska fortsätta att utreda ärendet eller inte. Antalet andra utredningar som pågår och deras omfattning kan påverka vårt prioriteringsbeslut. Vi avstår dock inte av resursskäl från att ingripa mot allvarliga överträdelser.

Främja en effektiv konkurrens

Vi fokuserar på att utreda frågor som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat. Syftet är alltid att främja en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

Faktorer som vi väger in

I valet mellan olika ärenden som uppfyller någon av prioriteringsgrunderna nedan är skada för konkurrensen och konsumenterna den prioriteringsfaktor som väger tyngst. Ser vi tecken på allvarlig skada kommer vi alltid att prioritera frågan, förutsatt att vi ser en framkomlig väg att utreda och ingripa mot problemet med stöd av konkurrensreglerna.

Vid prioriteringen i konkurrenstillsynen väger vi främst in följande faktorer:

Relaterad information