Innehåll på sidan

Tema

Konkurrens och upphandling i kristider

Här samlar vi information och kunskap inom området konkurrens och upphandling i kristider.

Konkurrensverkets viktigaste uppdrag är att säkerställa väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna. Det gäller både i kristider och under normala förhållanden. De åtgärder som företag och upphandlande myndigheter vidtar under kristider får inte leda till en sämre konkurrens på lång sikt. Under kristider är det extra viktigt att upprätthålla en effektiv konkurrens mellan företag eftersom konkurrensen kan fungera som en motverkande kraft som bidrar till att bibehålla företagens och konsumenternas köpkraft.

Energimarknaden

Priset på el har stigit kraftigt i Sverige och i många andra europeiska länder under 2022. En bidragande orsak är minskad tillförsel av energikällan naturgas till Europa efter Rysslands invasion av Ukraina. Energi kommer från olika naturresurser, som sol och vind men även från fossila bränslen som naturgas och olja. Olika kraftverk omvandlar sedan energin till el.

Livsmedelskedjan

Konsumenterna har det senaste året mött ökade kostnader på en rad områden. På livsmedelsområdet har priserna stigit med över 20 procent, vilket innebär en historiskt hög ökningstakt. Livsmedelspriserna har ökat mer än konsumentprisindex och i mars 2023 driver livsmedelspriserna inflationen.

Fler analyser i korthet