Innehåll på sidan

Tema

Bostad och byggande

Här samlar vi information och kunskap inom området bostad och byggande.

Konkurrensen i vissa delar av byggmaterialindustrin är bristfällig, med hög marknadskoncentration på viktiga materialmarknader. Sådant som påverkar konkurrensen negativt är förekomsten av kostnadsdrivande rabatter och ersättningsvillkor samt utformningen av upphandlingar som styr valet mot vissa material.  

Konkurrensverket har även konstaterat att de svenska byggpriserna har varit bland de högsta i Europa, och att de kommunala särkraven är svåra att kombinera med åtgärder för bättre konkurrens i bostadsbyggandet. Åtgärder för att förbättra konkurrensen som Konkurrensverket betonat är att kommunerna inte ska ställa särkrav, att det ska blir enklare för utländska företag att etablera sig i Sverige, att det industriella byggandet ökar samt att digitaliseringen av planprocessen ökar. 

Uppdragsforskning

Upphandling och styrning av byggprojekt

Professor Per Erik Eriksson vid Luleå tekniska universitet har undersökt skillnader mellan offentliga och privata byggherrar inom bostadssektorn utifrån ett upphandlings- och styrningsperspektiv, samt hur eventuella skillnader påverkar genomförande och utfall av byggprojekt.

Rapporter