Innehåll på sidan

Ett ärendes gång – eftergift

Det företag som är först med att anmäla en kartell eller något annat konkurrensbegränsande samarbete som företaget deltagit i till oss kan få eftergift, slippa betala böter. Här kan du följa de olika stegen när vi utreder ärenden som handlar om att konkurrensskadeavgift, böter, för en överträdelse efterges.

Vår handläggning av eftergift

Eftergift ges till det företag som är först med att anmäla en överträdelse som vi inte redan känner till. Om vi redan har uppgifter eller misstankar om överträdelsen, och inget annat företag redan anmält en överträdelse i syfte att få eftergift, kan eftergift också ges.

  • Ett företag kontaktar Konkurrensverket

  • Olika typer av anmälningar

  • Dialog med företaget

  • Utredning

  • Slutligt besked

  • Överklagande till domstol