Särskild undersökning av ett samgående på vin- och spritmarknaden

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett planerat samgående på vin- och spritmarknaden.

Konkurrensverket stämmer Arla Foods för otillåtet samarbete

Press Arla Foods har gjort sig skyldig till otillåtet samarbete genom att utbyta strategisk information med en konkurrent inför en mejeriupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att företaget ska betala strax över en miljon kronor i konkurrensska...

Uppsatser om AI och idéburna aktörer prisas i Konkurrensverkets uppsatstävling

Press Hur artificiell intelligens påverkar automatiserad prissättning och hur kommuner kan finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan att tillämpa LOU. Det är ämnena för de två uppsatser som vinner första pris i Konkurrensverkets uppsatstävling i...

Uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige.

Kötid bör inte tillåtas som urvalsgrund vid valet av skola

Konkurrensverket framhåller i ett remissyttrande att det är viktigt att alla vårdnadshavare ges samma möjligheter och förutsättningar vid val av skola. Därför bör kötid inte vara en urvalsgrund vid val till grundskolan.