Bilägarna styrs av biltillverkare och försäkringsbolag

Press Bilägarnas möjlighet att själva välja verkstad minskar genom att försäkringsbolagen bestämmer vilka skadeverkstäder som får utföra reparationerna. Även biltillverkarna och deras generalagenter bestämmer allt mer över bilarna efter köpet. Det framgår av...

Gör detaljplanearbetet mer effektivt

Konkurrensverket tillstyrker de förslag som regeringens utredning har lagt fram för att korta tiden mellan idé och bostadsbyggande. Konkurrensverket anser samtidigt att det finns utrymme att göra mer för att öka effektiviteten i detaljplaneläggningen o...

Konsumenter kan vinna på reglering av försäljning av tågbiljetter

Två tågoperatörer har vänt sig till Konkurrensverket och klagat på att de inte har möjlighet att sälja sina tågbiljetter via SJ:s onlinekanaler. Konkurrensverket har nu efter utredning beslutat att avsluta ärendena.

Vill du bli extern rådgivare åt Konkurrensverket i det internationella nätverket ICN?

Konkurrensverket söker externa rådgivare för vårt deltagande i ICN:s arbetsgrupper för karteller, missbruksfrågor, företagskoncentrationer, effektiva arbetsmetoder respektive konkurrensfrämjande åtgärder.

Konkurrensverket avstyrker förslag om central statlig tolkresurs

En ny tolklag, ökade utbildningsinsatser, nya tillsynsbestämmelser och skärpt auktorisation. Det är några av de förändringar som presenteras i utredningen "Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk". Konkurrensver...