Konkurrens och fungerande marknad

Klimathot och krav på återvinning av produkter skapar möjligheter att utveckla ny teknik och nya metoder.

Konkurrensverket undersöker mejeri- och dagligvaruföretag

Konkurrensverket har inlett en utredning om misstänkt missbruk av dominerande ställning på marknaden för leverans av mejeriprodukter till dagligvaruhandeln. För att säkra bevis har bland annat oanmälda besök, så kallade platsundersökningar, gjorts hos...

Testa om branschorganisationens samarbete befinner sig i en gråzon

Press Allt samarbete mellan företag är inte förbjudet. Men det kan ibland vara svårt att veta var gränsen till det tillåtna går. Därför lanserar nu Konkurrensverket en webbaserad vägledning för samarbeten inom branschorganisationer.

Kartellbekämpning i försvarsupphandlingar

Det arbete som pågår för att ytterligare konkurrensutsätta marknaden för försvarsmateriel är positiv. Det ger möjligheter för betydande besparingar och effektivitetsvinster till gagn för skattebetalarna. Det framhöll generaldirektör Dan Sjöblom i ett...

Myndigheter ska inte konkurrera med privata företag

Statliga myndigheter ska inte bedriva verksamhet på konkurrensmarknader. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.