Bristande avtalsuppföljning ökar risken för korruption

Press Bristande avtalsuppföljning hos upphandlande myndigheter är en av de största riskerna för korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket som beskriver upphandlares uppfattningar i frågor som...

Utredning om mobila betallösningar för parkering avslutad

Utredning om mobila betallösningar för parkering avslutad Konkurrensverket avslutar utredningen som rör det kommunala bolaget Göteborgs Stads Parkerings AB:s verksamhet inom Mölndals kommun.

Uppsägning av konkurrent innebar inte missbruk av dominerande ställning

Press Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, behöver inte ge konkurrenten TMResponsibility, TMR, tillgång till återvinningsstationer. Detta enligt ett beslut av Patent- och marknadsöverdomstolen som därmed gör en annan bedömning än Konkurrensver...

Konkurrensverket avslutar utredning om misstänkt prisstyrning av musikinstrument

Konkurrensverket inledde våren 2018 en utredning om konkurrensbegränsande samarbete vid försäljning av musikinstrument och tillbehör. Misstankarna bestod i att återförsäljare, tillverkare och distributörer hade samordnat sig om slutkundspriser. Nu...

Digitala marknadsplatser under lupp

Makten över kunddata, och hur ett företag samtidigt kan vara kund och konkurrent till en digital plattform. Det är två frågor som Konkurrensverket nu tänker fokusera på i den pågående sektorsundersökningen av digitala plattformar.