Ändringar i konkurrenslagen och ny konkurrensförordning börjar gälla i dag

Ändringarna i konkurrenslagen och den nya konkurrensförordningen som träder i kraft den 1 mars 2021 är en följd av ett EU-direktiv från 2018 som syftar till att harmonisera tillämpningen av konkurrensreglerna inom EU.

Risk för konkurrensproblem på digitala marknader i Sverige

Press Det finns flera potentiella konkurrensproblem på digitala marknader i Sverige. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket. Undersökningen visar också att det finns stora skillnader mellan olika digitala marknader, vilket gör att riskerna...

Nya allmänna råd om eftergift och nedsättning och upphävda allmänna råd om näringsförbud

Konkurrensverket har beslutat om nya allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift med anledning av de förändringar som införs i konkurrenslagen den 1 mars 2021 och den nya konkurrensförordningen som börjar gälla då. I samband med...

Kommuners stödinsatser får inte snedvrida konkurrensen

Ett förslag om att socialnämnder ska kunna tillhandahålla fler tjänster utan behovsprövning ställer stora krav på att kommunerna utformar stödinsatserna på ett sådant sätt att de inte hämmar eller snedvrider konkurrensen. Det framhåller Konkurrensverke...

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har i dag beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.