Kommuners stödinsatser får inte snedvrida konkurrensen

Ett förslag om att socialnämnder ska kunna tillhandahålla fler tjänster utan behovsprövning ställer stora krav på att kommunerna utformar stödinsatserna på ett sådant sätt att de inte hämmar eller snedvrider konkurrensen. Det framhåller Konkurrensverke...

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har i dag beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

Belysningsföretag får betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Press Belysningsföretaget Markslöjd har accepterat ett avgiftsföreläggande från Konkurrensverket. Företaget har initierat ett otillåtet samarbete genom att begränsa en återförsäljares möjligheter att själv bestämma priset på leverantörens produkter. Företage...

Hässleholm får inte vägra privata företag tillgång till mark för att lägga ner fiber

Press Hässleholms kommun förbjuds att kategoriskt och utan individuell prövning vägra ge privata företag tillgång till kommunal mark för att gräva ner fiberkabel för bredband. Agerandet har snedvridit och hämmat konkurrensen på marknaden. Det framgår av en d...

Särskild undersökning av ett samgående på vin- och spritmarknaden

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett planerat samgående på vin- och spritmarknaden.