Nya allmänna råd om eftergift och nedsättning och upphävda allmänna råd om näringsförbud

Konkurrensverket har beslutat om nya allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift med anledning av de förändringar som införs i konkurrenslagen den 1 mars 2021 och den nya konkurrensförordningen som börjar gälla då. I samband med...

Kommuners stödinsatser får inte snedvrida konkurrensen

Ett förslag om att socialnämnder ska kunna tillhandahålla fler tjänster utan behovsprövning ställer stora krav på att kommunerna utformar stödinsatserna på ett sådant sätt att de inte hämmar eller snedvrider konkurrensen. Det framhåller Konkurrensverke...

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har i dag beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

Belysningsföretag får betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Press Belysningsföretaget Markslöjd har accepterat ett avgiftsföreläggande från Konkurrensverket. Företaget har initierat ett otillåtet samarbete genom att begränsa en återförsäljares möjligheter att själv bestämma priset på leverantörens produkter. Företage...

Hässleholm får inte vägra privata företag tillgång till mark för att lägga ner fiber

Press Hässleholms kommun förbjuds att kategoriskt och utan individuell prövning vägra ge privata företag tillgång till kommunal mark för att gräva ner fiberkabel för bredband. Agerandet har snedvridit och hämmat konkurrensen på marknaden. Det framgår av en d...