Konkurrens

Väl fungerande konkurrens på marknaden gynnar konsumenterna. Konkurrensen pressar priserna, höjer kvaliteten samt breddar utbudet av varor och tjänster.

Företag som missbrukar sin marknadsmakt, eller företag som samarbetar för att lura kunder, begår lagbrott.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över konkurrensreglerna. Vi lägger särskild vikt vid kartellbekämpning, vid att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar en dominerande ställning på marknaden samt mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.
Vårt uppdrag inom konkurrens

Relaterad information

utp-gronsaker-puff.jpg

Otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Regeringen har genom budgetpropositionen, som presenterades den 21 september, aviserat att Konkurrensverket får ett nytt ansvarsområde och utses till tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan.

fragor-med-anledning-av-coronavirus.jpg

Frågor med anledning av coronaviruset

Vi får frågor om konkurrensreglernas och upphandlingsreglernas tillämplighet på företags och upphandlande myndigheters agerande, med anledning av den ansträngda samhällssituation som har uppstått med det nya coronaviruset.
Läs mer

Kontakta oss

Tipsa oss

Vi vill veta om företag samarbetar om priser och delar upp marknader, om dominerande företag missbrukar sin marknadsmakt eller om en offentlig aktör bedriver säljverksamhet som skadar konkurrensen.

kartell.jpg

Lämna kartellen och slipp böter

Det företag som är först med att anmäla en kartell som företaget deltagit i till Konkurrensverket kan helt slippa betala böter. Vi säger att företaget får eftergift.

Nyheter - konkurrens