Innehåll på sidan

Konkurrens

Alla vinner på fungerande konkurrens. Konsumenterna, företagen, konkurrenterna och samhället i stort. Sverige behöver fler nya och framgångsrika företag med växtkraft. Det är sådana företag som skapar nya jobb, tillväxt och därmed en bestående välfärd.

Fördjupa dig

Ett ärendes gång

Här kan du följa de olika stegen när vi utreder ärenden som handlar om samarbeten som begränsar konkurrensen, missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS).

 • 1

  Vi får information om en misstänkt överträdelse

  Vi får in information när någon tipsar oss, när någon lämnar in en ansökan om eftergift samt genom vår egen omvärldsbevakning.

  Läs merom Vi får information om en misstänkt överträdelse
  2

  Förstudie

  Förstudien är en inledande undersökning där vi utreder vad som har hänt och hur marknaden fungerar. Syftet är att sammanställa ett underlag som gör att vi kan fatta ett prioriteringsbeslut.

 • 3

  Prioriteringsbeslut

  När vi har ett tillräckligt underlag prövar vi om ärendet är prioriterat för närmare utredning i enlighet med vår prioriteringspolicy. Ärendet prioriteras eller skrivs av.

  Läs merom Prioriteringsbeslut
  4

  Fördjupad utredning

  Vi samlar in information och gör analyser för att bedöma om det finns konkurrensskadliga effekter och bevis för ett agerande som strider mot reglerna.

  Läs merom Fördjupad utredning
 • 5

  Statusmöte

  Under ett statusmöte informerar vi det företag som utredningen gäller om vad vi har gjort hittills i utredningen, vilka möjliga konkurrensproblem som vi har identifierat och vad som händer framöver.

  6

  Intern kvalitetssäkring

  Vi ansvarar för att våra utredningar är objektiva och grundliga. Vi kvalitetssäkrar våra ärenden enligt en tydlig juridisk och ekonomisk struktur innan beslut.

  Läs merom Intern kvalitetssäkring
 • 7

  Utkast till beslut för synpunkter

  Om vår utredning leder till någon betungande förpliktelse kommer företaget som vi utreder få möjlighet att yttra sig över vårt utkast till beslut.

  Läs merom Utkast till beslut för synpunkter
  8

  Vi fattar beslut

  Vi kan bland annat fatta beslut om avskrivning, åläggande och konkurrensskadeavgift. För ärenden som rör KOS kan vi ansöka i domstol om åläggande.

  Läs merom Vi fattar beslut
 • 9

  Vi publicerar beslutet

  Därefter publicerar vi vårt beslut. Du kan ta del av ett urval av våra ärenden och beslut i listan med konkurrensärenden här på webbplatsen.

  Läs merom Vi publicerar beslutet
  10

  Uppföljning

  Vi följer upp och utvärderar vårt arbete.