Haninges fastighetsbolag fick inte direktupphandla på grund av synnerlig brådska

Press Haninge kommuns fastighetsbolag Tornberget gjorde sig skyldigt till otillåten direktupphandling när bolaget inte upphandlade drift av vissa tjänster enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket kräver därför att domstol dömer Tornberget att betala 100...

Uppsatstävling inom konkurrens och upphandling avgjord

Press Korruption, vilka faktorer som styr strategiska val i upphandlingar och hur EU:s konkurrensregler förhåller sig till vissa typer av patentförlikningsavtal inom läkemedelsindustrin. Det är några av de ämnesområden som tas upp av vinnarna i Konkurrensver...

Kungsbacka gjorde upprepade felaktiga upphandlingar

Press Kungsbacka kommun gjorde en otillåten direktupphandling när chefstjänster bemannades av extern konsult. Upphandlingen skulle, enligt Konkurrensverket, ha annonserats. Nu kräver Konkurrensverket att Kungsbacka kommun döms att betala 140 000 kronor i...

Socionomer upphandlades felaktigt av socialnämnden i Region Gotland

Press Socialnämnden i Region Gotland har gjort en otillåten direktupphandling av bemanningstjänster av socialsekreterare och socionomer. Det menar Konkurrensverket som nu kräver att förvaltningsdomstolen dömer regionen att betala 530 000 kronor i...

Västtrafiks förlängning av konsultavtal var otillåten direktupphandling

Press Västtrafik fortsatte att tillämpa ett avtal om konsulttjänster trots att möjligheten till förlängning inte fanns i det ursprungliga avtalet. Bolaget gjorde därmed en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket tar nu ärendet till domstol och yrkar at...