Annonsdatabasregistret

Enligt 4 § förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik ska Konkurrensverket föra ett register över de annonsdatabaser som beviljats registrering, registret benämns annonsdatabasregistret.

Nedanstående annonsdatabaser har beviljats registrering enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Registret kommer att fyllas på efterhand som beslut om registrering fattas av Konkurrensverket.

Namn på annonsdatabasenDrivs avWebbadress

e-Avrop

e-Avrop AB

www.e-avrop.com

www.pabliq.se

KommersAnnons.se

Primona AB

www.kommersannons.se

Visma Annonsdatabas

Visma Commerce AB

www.opic.com/upphandlingar

Konstpool

Konstpool AB

www.konstpool.se

CTM 

EU-Supply Holding AB 

eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders 

Relaterad information

Senast uppdaterad: