Annonsdatabasregistret

Enligt 4 § förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik ska Konkurrensverket föra ett register över de annonsdatabaser som beviljats registrering, registret benämns annonsdatabasregistret.

Nedanstående annonsdatabaser har beviljats registrering enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Registret kommer att fyllas på efterhand som beslut om registrering fattas av Konkurrensverket.

Namn på annonsdatabasenDrivs avId-kodWebbadress

e-Avrop

e-Avrop AB

SE

www.e-avrop.com

www.pabliq.se

KommersAnnons.se

Primona AB

KA

www.kommersannons.se

Mercell Annonsdatabas

Mercell Commerce AB

MT

www.opic.com/upphandlingar

Konstpool

Konstpool AB

KP

www.konstpool.se

CTM 

EU-Supply Holding AB 

CTM

eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders 

Senast uppdaterad: