Annonsdatabasregistret

Enligt 4 § förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik ska Konkurrensverket föra ett register över de annonsdatabaser som beviljats registrering, registret benämns annonsdatabasregistret.

Nedanstående annonsdatabaser har beviljats registrering enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Registret kommer att fyllas på efterhand som beslut om registrering fattas av Konkurrensverket.

Namn på annonsdatabasenDrivs avWebbadress
     
     

Relaterad information

Senast uppdaterad: