Innehåll på sidan

Så prioriterar vi i upphandlingstillsynen

Vi har ett ansvar att använda Konkurrensverkets resurser så effektivt som möjligt. Därför behöver vi prioritera mellan olika ärenden i upphandlingstillsynen. Vi fokuserar på att utreda frågor som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat.

På den här sidan kan du ta del av hur vi prioriterar i upphandlingstillsynen. Vi har en prioriteringspolicy som vi använder i såväl den initiala prioriteringen som fortlöpande under utredningarnas gång när vi gör ett urval av vilka frågor som vi ska utreda närmare. Olika omständigheter viktas då emot varandra. Samtliga faktorer som vi väger in i prioriteringen behöver inte vara uppfyllda i varje enskilt fall.

Vi gör bedömningar löpande

Även om vi använder prioriteringspolicyn initialt så bedömer vi också löpande under utredningens gång om vi ska fortsätta att utreda ärendet eller inte. Antalet andra utredningar som pågår och deras omfattning kan påverka vårt prioriteringsbeslut. Vi avstår dock inte av resursskäl att ingripa mot allvarliga överträdelser.

Främja effektiv offentlig upphandling

Vi fokuserar på att utreda frågor som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat. Syftet är alltid att främja en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Planerad  och händelsestyrd tillsyn

För att arbeta så effektivt som möjligt delar vi in tillsynsverksamheten i två delar: planerad tillsyn och händelsestyrd tillsyn. I den planerade tillsynen identifierar vi på förhand rättsfrågor, områden och myndigheter som vi bör granska. Den planerade tillsynen bygger på en analys som syftar till att skapa ett bra underlag vid start av olika tillsynsprojekt och tillsynsärenden.

Genom analysen kan vi identifiera rättsfrågor som behöver klargöras, branschområden som behöver granskas och upphandlande myndigheter eller frågor som kan vara relevanta för en fördjupad upphandlingsgranskning. Med detta arbetssätt kan vi vara mer förutseende i vår tillsyn.

Faktorer som vi väger in i prioriteringen

Relaterad information