Innehåll på sidan

Tema

Bostad och byggande

Här samlar vi information och kunskap inom området bostad och byggande.

Konkurrensen i vissa delar av byggmaterialindustrin är bristfällig, med hög marknadskoncentration på viktiga materialmarknader. Sådant som påverkar konkurrensen negativt är förekomsten av kostnadsdrivande rabatter och ersättningsvillkor samt utformningen av upphandlingar som styr valet mot vissa material.  

Konkurrensverket har även konstaterat att de svenska byggpriserna har varit bland de högsta i Europa, och att de kommunala särkraven är svåra att kombinera med åtgärder för bättre konkurrens i bostadsbyggandet. Åtgärder för att förbättra konkurrensen som Konkurrensverket betonat är att kommunerna inte ska ställa särkrav, att det ska blir enklare för utländska företag att etablera sig i Sverige, att det industriella byggandet ökar samt att digitaliseringen av planprocessen ökar. 

Regeringsuppdrag

Konkurrensen i byggmaterialindustrin

Bättre hantering av rabatter och bonusar, upphandlingar som utformas för att bättre främja konkurrens och mer standardisering i bostadsbyggandet. Det är några av de förslag som Konkurrensverket lyfter fram för att skapa en bättre fungerande byggmarknad.

Rapporter