Innehåll på sidan

Tema

Vård och omsorg

Här samlar vi information och kunskap inom området vård och omsorg.

Rapport

Privata digitala vårdtjänster

Privata digitala vårdtjänster och vårdcentraler ersätts i dag enligt helt olika principer trots att de verkar på samma marknad. Nuvarande ersättningssystem har en negativ påverkan på vårdcentralerna och snedvrider konkurrensen på primärvårdsmarknaden. Ersättningssystemet bör därför ses över.

Podcasten Konkurrenten

Regionernas upphandling av hyrpersonal

Upphandling av hyrpersonal i vården är en omdiskuterad fråga. Kostnaderna är höga och upphandlingsmarknaden har inte fungerat särskilt bra genom åren. Varför ser det ut så här och vad krävs för att marknaden ska fungera bättre?

Upphandlingsärenden