Innehåll på sidan

Vägledning inom upphandling

Här kan du läsa våra ställningstaganden, söka i vår domstolsdatabas och se en ordlista över vanligt förekommande upphandlingstermer. Du kan också ta del av våra vägledningar om direktupphandling och samarbeten mellan företag i upphandlingar.

Våra ställningstaganden

När lagar och rättspraxis inte ger tillräcklig vägledning för hur en fråga ska bedömas behövs klargöranden. Här presenterar vi vår bedömning i oklara rättsfrågor.

Våra ställningstaganden

Databas med domar i upphandlingsmål

Här kan du ta del av domstolsavgöranden i upphandlingsmål från förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen. Domarna kan också ge dig vägledning om vad som är tillåtet och inte.

Domstolsdatabasen

Ordlista

I vår ordlista hittar du förklaringen till vanligt förekommande upphandlingstermer.

Ordlista över upphandlingstermer

Frågor och svar

I vårt frågeforum kan du ställa och få svar på frågor som rör offentlig upphandling och konkurrens.

Konkurrensverkets frågeforum

Vägledning: Får jag direktupphandla?

Vägledning: Samarbeten mellan företag i upphandlingar