Innehåll på sidan

Vägledning inom upphandling

Här kan du läsa våra ställningstaganden, söka i vår domstolsdatabas och se en ordlista över vanligt förekommande upphandlingstermer. Du kan också ta del av vår vägledning om samarbeten mellan företag i upphandlingar.

Våra ställningstaganden

När lagar och rättspraxis inte ger tillräcklig vägledning för hur en fråga ska bedömas behövs klargöranden. Här presenterar vi vår bedömning i oklara rättsfrågor.

Våra ställningstaganden

Databas med domar i upphandlingsmål

Här kan du ta del av domstolsavgöranden i upphandlingsmål från förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen. Domarna kan också ge dig vägledning om vad som är tillåtet och inte.

Domstolsdatabasen

Ordlista

I vår ordlista hittar du förklaringen till vanligt förekommande upphandlingstermer.

Ordlista över upphandlingstermer

Vägledning: Samarbeten mellan företag i upphandlingar

Vägledning: Undantaget för tekniska skäl

I den här vägledningen går vi igenom när undantaget för tekniska skäl vid offentlig upphandling kan användas. Vi ger förslag på vad man bör tänka på när undantaget används och hur man bör motivera och dokumentera att undantaget använts. Vi går även igenom de risker och konsekvenser som kan uppstå om undantaget används felaktigt. Eftersom varje upphandling är unik blir det i slutändan en bedömning som måste göras i det enskilda fallet.

Till vägledningen

Relaterad information