Innehåll på sidan

Ansökan om registrering av en annonsdatabas

Den som driver en annonsdatabas kan ansöka om att den registreras av Konkurrensverket. I formuläret för ansökan framgår vilken information vi behöver för att kunna pröva ansökan och besluta om annonsdatabasen ska registreras eller inte.

Den som vill registrera flera annonsdatabaser ska lämna in en ansökan var för de annonsdatabaser som man vill registrera.

Enligt förordningen om upphandlingsstatistik ska den som ansöker om registrering av en annonsdatabas betala en ansökningsavgift. Därtill tillkommer en årlig registreringsavgift.

Vid en ansökan ska du fylla i ett ansökningsformulär. Till formuläret ska vissa angivna dokument bifogas. Du ska även skriva ut en sanningsförsäkran, som du ska signera och posta till Konkurrensverket.

Förutsättningar för att bli registrerad

Avgifter i samband med ansökan om att bli annonsdatabas

Ansökningsformulär

Fyll i formuläret för att ansöka om registrering av din annonsdatabas. Till ansökan ska även en sanningsförsäkran bifogas.

Formulär för ansökan om registrering av annonsdatabas (Word)

Anvisningar till formuläret för ansökan om registrering av annonsdatabas

Din ansökan med tillhörande bilagor (exklusive sanningsförsäkran) kan skickas in till Konkurrensverket på flera olika sätt. Ansökan kan:

  • skickas via e-post till Konkurrensverket på adressen
  • skickas med post till Konkurrensverket, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm
  • lämnas in på Konkurrensverkets kontor. Besöksadress: Ringvägen 100, trapphus A1, plan 8, 118 60 Stockholm.

Det går även att använda vårt filöverföringsverktyg för att skicka in ansökan med tillhörande bilagor. Om du vill använda verktyget behöver du kontakta vår it-funktion på mejladress

Sanningsförsäkran

För att en anmälan ska vara fullständig ska sanningsförsäkran vara egenhändigt undertecknad av firmatecknare eller annan behörig person för den som ansöker om registrering av annonsdatabasen. Sanningsförsäkran ska skickas med post eller lämnas in till Konkurrensverket i original.

Bilaga 1 Sanningsförsäkran (Word)

Undertecknad sanningsförsäkran:

  • skickas med post till Konkurrensverket, 103 85 Stockholm eller
  • lämnas in på Konkurrensverkets kontor. Besöksadress: Ringvägen 100, trapphus A våning 8, 118 60 Stockholm.

Relaterad information