Innehåll på sidan

Ansökan om registrering av annonsdatabas

Den som driver en annonsdatabas kan göra en ansökan om registrering till Konkurrensverket. I formuläret för ansökan framgår vilken information vi behöver för att kunna pröva ansökan och besluta om annonsdatabasen ska registreras eller inte.

Den som avser att registrera flera annonsdatabaser lämnar in en ansökan per annonsdatabas som ska registreras.

Enligt förordningen om upphandlingsstatistik ska den som ansöker om registrering av en annonsdatabas betala en ansökningsavgift.

Utöver formuläret och de dokument som ska bifogas till formuläret ska även bilagan Försäkran skrivas ut, signeras och postas till Konkurrensverket.

Förutsättningar för att bli registrerad

Avgifter i samband med ansökan om att bli annonsdatabas

Ansökningsformulär

Fyll i formuläret för att ansöka om registrering av annonsdatabas. Till ansökan ska även en sanningsförsäkran bifogas.

Formulär för ansökan om registrering av annonsdatabas (Word)

Anvisningar till formuläret för ansökan om registrering av annonsdatabas

Wordformuläret för ansökan med tillhörande bilagor (exklusive sanningsförsäkran) kan skickas in till Konkurrensverket på flera olika sätt, den kan:

  • skickas via e-post till Konkurrensverket på adressen registrator@kkv.se
  • skickas med post till Konkurrensverket, 103 85 Stockholm
  • lämnas in på Konkurrensverkets kontor. Besöksadress: Ringvägen 100, trapphus A våning 8, 118 60 Stockholm.

Det går även att använda vårt filöverföringsverktyg för att skicka in ansökan med tillhörande bilagor. Om ni vill använda verktyget behöver ni kontakta vår it-funktion på mejladress itstod@kkv.se

Sanningsförsäkran

För att en anmälan ska kunna anses fullständig ska en försäkran som är egenhändigt undertecknad av firmatecknande eller behörig person för den som ansöker om registrering av annonsdatabasen skickas eller lämnas in till Konkurrensverket i original.

Bilaga 1 Försäkran (Word)

Undertecknad försäkran:

  • skickas med post till Konkurrensverket, 103 85 Stockholm eller
  • lämnas in på Konkurrensverkets kontor. Besöksadress: Ringvägen 100, trapphus A våning 8, 118 60 Stockholm.

Relaterad information