Innehåll på sidan

Tema

Konkurrens och upphandling i kristider

Här samlar vi information och kunskap inom området konkurrens och upphandling i kristider.

Konkurrensverkets viktigaste uppdrag är att säkerställa väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna. Det gäller både i kristider och under normala förhållanden. De åtgärder som företag och upphandlande myndigheter vidtar under kristider får inte leda till en sämre konkurrens på lång sikt. Under kristider är det extra viktigt att upprätthålla en effektiv konkurrens mellan företag eftersom konkurrensen kan fungera som en motverkande kraft som bidrar till att bibehålla företagens och konsumenternas köpkraft.

Analyser i korthet

Rapporten i sin helhet

Konkurrens och upphandling i kristider

Under 2022 och i början av 2023 förändrades Sveriges ekonomiska situation i grunden. Inflationen nådde nivåer vi inte sett på decennier. En stor osäkerhet bredde ut sig om vartåt utvecklingen var på väg. Den svenska situationen var allt annat än unik, länder i vår närhet hade liknande erfarenheter.

Pågående arbete

Genomlysning av livsmedelsbranschen

I Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen undersöker vi konkurrenssituationen i hela livsmedelskedjan, från primärproducenter till dagligvaruhandel. I genomlysningen analyserar vi även hur priserna har ökat i förhållande till kostnaderna, enligt det uppdrag vi har fått från regeringen i ett reviderat regleringsbrev för 2023.