Innehåll på sidan

Domstolsdatabas

Här kan du söka bland domstolsavgöranden inom offentlig upphandling från förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen.

Du kan söka domar efter datum, domstol, part, ärendemening som anges i domen och i vissa fall referat.

Vi gör ingen särskild notering för om en dom har vunnit laga kraft eller om den har överklagats och exempelvis fått eller inte fått prövningstillstånd eller avdömts i en andra instans.

Om du vill vara säker på att få en korrekt kopia av domen, måste du vända dig till respektive domstol och begära ut denna.

Sök i domstolsdatabasen

Sök i domstolsdatabasen

Domar efter 1 januari 2016 är tillgängliga i databasen.