Innehåll på sidan

Publicerad 30 september 2022

Upphandling, Informationsmaterial,

Upphandlingsreglerna – en introduktion

Den här skriften ger en introduktion till bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. I skriften informerar vi översiktligt om lagstiftningen.

Enstaka exemplar kostnadsfritt, vid beställning av fler än fem exemplar, 25 kr styck.

Observera! Informationsskriften är inte uppdaterad med lagändringarna som trädde i kraft 1 januari 2024.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 44

Ladda ner rapport
1,83 MB