Tillsyn och sanktioner

Som registermyndighet är Konkurrensverket tillsynsmyndighet för de registrerade annonsdatabaserna, vilket innebär att vi ska kontrollera att de registrerade annonsdatabaserna även efter registreringen uppfyller kraven för registreringen.

Information om den kommande tillsynsverksamheten kommer under hösten 2020.

Relaterad information

Senast uppdaterad: