Tillsyn och sanktioner

Som registermyndighet är Konkurrensverket tillsynsmyndighet för de registrerade annonsdatabaserna, vilket innebär att vi ska kontrollera att de registrerade annonsdatabaserna även efter registreringen uppfyller kraven för registreringen.

Mer information om Konkurrensverkets tillsynsverksamhet kommer under våren 2021.

Relaterad information

Senast uppdaterad: