Kristianstad lade till entreprenad utan upphandling

Press Kristianstads kommun har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling i samband med tillbyggnad vid Degeberga reningsverk. Det menar Konkurrensverket som nu kräver att domstol dömer kommunen att betala 800 000 kronor i böter/upphandlingsskadea...

Ickevalsalternativet i vårdvalet bör inte grundas på närhetsprincipen

Konkurrensverket avstyrker i ett remissyttrande ett förslag om att närhetsprincipen ska vara ickevalsalternativ i vårdvalssystemen. Konkurrensverket har nyligen publicerat ett ställningstagande som innebär att ett ickevalsalternativ som baseras på...

Härjedalens kommun gjorde fel när de köpte vid sidan av ramavtal

Press Härjedalens kommun bröt mot upphandlingsreglerna när kommunen köpte in bemanningstjänster till socialtjänsten vid sidan av ramavtal. Konkurrensverket kräver nu att domstol dömer kommunen att betala 260 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Lämna synpunkter på utkast till ny prioriteringspolicy

Konkurrensverket utreder inte alla tips och klagomål som anmäls till oss eller som vi upptäcker genom vår omvärldsbevakning. Urvalet av vilka ärenden som vi utreder görs utifrån en särskild prioriteringspolicy där olika omständigheter viktas mot...

Antalet anbud i offentliga upphandlingar ökar

Press Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgick 2017 till 706 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket....