Drift av äldreboende skulle ha upphandlats

Alingsås kommun skulle ha upphandlat driften av ett äldreboende. Överenskommelsen mellan kommunen och den stiftelse som har tilldelats kontraktet är ett tjänstekontrakt enligt lagen om offentlig upphandling, enligt Högsta Förvaltningsdomstolen.

Bristande avtalsuppföljning ökar risken för korruption

Press Bristande avtalsuppföljning hos upphandlande myndigheter är en av de största riskerna för korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket som beskriver upphandlares uppfattningar i frågor som...

Statens konstråd hade inte konstnärliga skäl för undantag

Press Förutsättningarna att tillämpa undantaget för konstnärlig prestation var inte uppfyllda när Statens konstråd köpte en konstnärlig gestaltning i form av en ridå till Linköpings universitet utan att annonsera den. Konkurrensverket anser att det är fråga ...

Uppdaterad prioriteringspolicy för Konkurrensverket

Konkurrensverkets prioriteringspolicy för tillsynen ska alltid vara aktuell och återspegla hur verksamheten bedrivs. En ny och uppdaterad policy är nu beslutad och publicerad.

Forskningsrapport om varför antalet anbudsgivare är så få i offentlig upphandling

Varför antalet anbud är så få inom offentlig upphandling och vad upphandlande myndigheter kan göra för att öka antalet anbud är två av de frågor som behandlas i en ny forskningsrapport utförd på uppdrag av Konkurrensverket.