Beslutade föreskrifter inom Konkurrensverkets kommande uppdrag som registermyndighet

Konkurrensverket blir den 1 juli 2020 registermyndighet och har tagit fram två verkställighetsföreskrifter inom den verksamheten. Föreskrifter om ansökan om registrering av en annonsdatabas och föreskrifter om betalning av avgifter inom registermyndigh...

Nynäshamn har gjort otillåten direktupphandling av byggentreprenad

Press När Nynäshamns kommun lät bygga om en fastighet till gruppbostad var det fråga om en byggentreprenad som skulle ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Att avtalet ingicks utan föregående annonsering innebar att kommunen gjorde sig skyldi...

Inget undantag för konstnärliga skäl när Örebrokompaniet köpte ljusshow

Press Det var inte möjligt att tillämpa undantaget för konstnärlig prestation när Örebrokompaniet köpte evenemangstjänster utan föregående annonsering. Bolaget har därmed gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling och Konkurrensverket yrkar nu att...

Skellefteå Kraft fick inte direktupphandla på grund av synnerlig brådska

Press Det var en överträdelse av upphandlingsreglerna när Skellefteå Kraft Elnät AB köpte material till Vitberget, Bergsbyn och Rönnskär utan föregående annonsering. Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling och yrkar att bolaget ska...

Kalix har gjort otillåten direktupphandling av drift av golfbana

Press Kalix kommun har genomfört en otillåten direktupphandling av driften av en golfbana. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen döms att betala 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.