Tillsyn av upphandlingar ger resultat

Press Flertalet av de upphandlande myndigheter som har varit föremål för Konkurrensverkets tillsynsbeslut ändrar i sina rutiner. Det framgår av en kartläggning som Konkurrensverket har gjort.

Översatt rapport med siffror och fakta om offentlig upphandling

Nu finns rapporten ”Siffror och fakta om offentlig upphandling. Statistik om upphandlingar som genomförts under 2014” i en engelsk version. Rapporten är en gemensam rapport från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.

Förändring, utveckling och framåtblick

I Konkurrensverkets årsredovisning för 2015 finns flera exempel på lagtillämpning, förslag och åtgärder som genomförts för att driva utvecklingen framåt för att nå visionen: ”Välfärd genom väl fungerande marknader”.

Får jag direktupphandla? Nytt stöd för att göra rätt från början

Press En ny interaktiv vägledning för hur direktupphandlingar får genomföras har tagits fram av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Det handlar till exempel om undantag från upphandlingsreglerna.

Svenska Mässan är inte en upphandlande myndighet

Enligt ett beslut från Konkurrensverket behöver Svenska Mässan och Gothia Towers i Göteborg inte följa upphandlingslagarna.