Gör det enklare att utesluta fuskande företag

Regler och rutiner bör skapas som gör det möjligt för upphandlande myndigheter att identifiera företag som ägs eller leds av personer som är dömda för bidragsbrott. Det skulle göra det enklare att utesluta fuskande företag från att delta i upphandling.

Konkurrensverket avstyrker förslag om OPS-försök

Det är svårt att bedöma fördelarna med så kallad offentlig privat samverkan (OPS) som ett alternativ till vanlig upphandling. Konkurrensverket avråder från att genomföra försöksprogram med OPS i infrastrukturprojekt.

Inget upphandlingsundantag för idéburna leverantörer

Press Det finns inget särskilt undantag som innebär att till exempel idéburna organisationer undantas från upphandlingsreglerna. Det slår Konkurrensverket fast i en ansökan som rör Alingsås kommuns upphandling av äldreboende. Nu krävs kommunen på...

Högsta förvaltningsdomstolen begär yttrande från EU-domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål som Konkurrensverket driver. Det gäller om statliga SJ är en upphandlande enhet.

Landstinget i Västerbotten kritiseras för otillåten direktupphandling

Press Konkurrensverket riktar kritik mot Västerbottens läns landsting för att det gjort otillåtna direktupphandlingar av operationsset. Upphandlingarna borde, enligt upphandlingsreglerna, ha annonserats så att fler leverantörer fått möjlighet att lägga anbud.