Malmös köp av stödboende var otillåten direktupphandling

Press Konkurrensverket yrkar att Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun ska betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling av stödboende.

Tolktjänster upphandlades felaktigt av Region Blekinge

Press Region Blekinge bröt mot upphandlingsreglerna när regionen köpte in tolktjänster till verksamheten. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att regionen ska betala 960 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Uppsatser om AI och idéburna aktörer prisas i Konkurrensverkets uppsatstävling

Press Hur artificiell intelligens påverkar automatiserad prissättning och hur kommuner kan finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan att tillämpa LOU. Det är ämnena för de två uppsatser som vinner första pris i Konkurrensverkets uppsatstävling i...

Ökat intresse för offentliga upphandlingar

Press Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgår till närmare 800 miljarder kronor per år. Aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket visar att intresset för att delta i offentliga upphandlingar ökar och att det är de statliga...

Nu är de första annonsdatabaserna registrerade

Konkurrensverket har nu fattat beslut om att bevilja registrering av ett antal annonsdatabaser.