Telia har inte gjort sig skyldig till otillåtet samarbete

Press Telia gjorde sig inte skyldig till otillåtet samarbete med konkurrenten Gothnet inför en upphandling i Göteborg 2009. Det slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast i en dom.

Knivsta kommun krävs på upphandlingsböter

Press Knivsta kommun fortsatte göra beställningar även efter det att Konkurrensverket tillskrivit kommunen och inlett en utredning kring frågan om en otillåten direktupphandling. Detta ses som en försvårande omständighet när Konkurrensverket nu går till...

Konkurrensverket välkomnar förbättringsförslag för statistik på upphandlingsområdet

Konkurrensverket tillstyrker huvuddelarna av förslagen i departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48). Det framgår av Konkurrensverkets yttrande som i dagarna lämnats till Finansdepartementet.

Allmänna råd om antidiskrimineringsvillkor upphör att gälla

Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpningen av förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt upphör att gälla den 1 januari 2018.

Kartläggning och analys av mål om överprövning

Upphandlingsmyndigheten har på uppdrag av regeringen tillsammans med Konkurrensverket gjort en kartläggning och analys av mål om överprövning.