Rapportering om regelförenkling

Konkurrensverket har lämnat en slutrapport om regelförenkling enligt ett uppdrag från regeringen och näringsdepartementet.

Nej till nya arbetsmiljöregler vid upphandling

I ett yttrande till regeringen avvisar Konkurrensverket ett utredningsförslag om att offentliga beställare vid upphandling ska beakta arbetsmiljön hos leverantörerna.

Första mötet med Rådet för upphandlingsfrågor

Rådet för upphandlingsfrågor har haft sitt första möte. Strategin för hur tillsynen av de offentliga upphandlingarna ska bedrivas diskuterades.

Inför sanktioner inom offentlig upphandling

En effektiv tillsyn av den offentliga upphandlingen förutsätter tillgång till starkare befogenheter och effektivare rättsmedel än de som finns idag.

Offentliga upphandlingar kan bli effektivare

Att NOU:s verksamhet inordnas i Konkurrensverket skapar möjligheter för en effektivare tillsyn av den offentliga upphandlingen.