Två nya lagar på upphandlingsområdet

– Det är mycket bra att vi nu får en ny lagstiftning för offentliga upphandlingar i Sverige, säger generaldirektör Claes Norgren.

Inte förbjudet kräva oberoende konsulter

Att ställa krav som syftar till att en leverantör ska vara oberoende är inte förbjudet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och gemenskapsrätten.

Uppsatstävling om konkurrens

Press Studenter på universitet och högskolor bjuds nu in att delta i den uppsatstävling som Konkurrensverket arrangerar. 75 000 kronor finns att fördela till de bästa bidragen.

Konkurrensverket granskar avfallsmarknaden

Konkurrensverket tar initiativ för att granska hur kommuner agerar när de upphandlar avfallstjänster.

Rundabordssamtal om offentlig upphandling

Press Med början i Göteborg inleder nu Konkurrensverket en serie möten med offentliga inköpare och leverantörer.