Kristinehamn har gjort otillåten direktupphandling av bio

Press Kristinehamns kommun har genomfört en otillåten direktupphandling av biografverksamhet. Det anser Konkurrensverket som nu tar ärendet till domstol och yrkar att kommunen döms att betala 430 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Konkurrensverket värnar om konkurrensen på marknaden för utfärdande av id-handlingar

Konkurrensverket har inga invändningar mot att endast Polismyndigheten ska utfärda identitetshandlingar. Konkurrensverket efterlyser dock en analys av hur marknaden påverkas.

Karolinska institutet gjorde en otillåten direktupphandling

Press Karolinska institutet har genomfört en otillåten direktupphandling av molekylärbiologiska produkter. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att Karolinska institutet ska dömas att betala 8 000 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Konkurrensverket välkomnar förslag om ny modell för statsbidrag till kvinnojourer

Konkurrensverket är positivt till ett förslag om en ny modell för statsbidrag till bland annat kvinnojourer. Konkurrensverket uppmärksammar dock att statsstödsreglernas begrepp inte utan vidare kan tillämpas vid en bedömning om en tjänst omfattas av...

Konkurrensverket tillstyrker förslag om hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

Konkurrensverket tillstyrker Agenda 2030-delegationens förslag om att statliga myndigheter aktivt ska ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. Samtidigt efterlyser Konkurrensverket en närmare analys av Agenda 2030-delegationens förslag.