Konkurrensverket utvärderar sin egen verksamhet

Vid den internationella konferensen International Competition Law Forum (ICF) i St. Gallen den 20-21 maj 2010 presenterade Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom en artikel om myndighetens utvärdering av sin verksamhet och sina beslut.

Bättre för patienterna efter vårdvalet

Press Möjlighet för patienter att själva välja primärvårdsenhet, ökad tillgänglighet och bättre bemötande. Det är några av de effekter som redan märks av vårdvalsreformen inom primärvården, konstaterar Konkurrensverket i en ny rapport.

Ny lag för vårdgivaretablering, LOVE

Konkurrensverket välkomnar utredningens intention att skapa förutsättningar för fri etablering inom den öppna specialiserade vården.

Kommuner får köpa vindkraft, men måste följa upphandlingsreglerna

Upplands Väsby kommuns planerade köp av vindkraft ska ske enligt upphandlingsreglerna. Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut.

Botkyrka kommun har brutit mot upphandlingsreglerna

Konkurrensverket anser att Botkyrka kommun har brutit mot upphandlingsreglerna i en upphandling av markskötselentreprenad.