Avtal om leverans av biogas var en otillåten direktupphandling

Konkurrensverket bedömer att Örebro kommuns avtal med Swedish Biogas International AB är en otillåten direktupphandling. Avtalen avser samverkan för bland annat uppförande av produktionsanläggning och leverans av biogas till kommunens bussar.

Stockholms läns landsting har brutit mot upphandlingsreglerna

Konkurrensverket konstaterar i ett beslut att Stockholms läns landsting (SLL) har brutit mot upphandlingsreglerna när man skrivit kontrakt om förlossningsvård. Samtidigt har SLL haft en bristande planering vid införandet av valfrihetssystemet.

Lantmäteriet bryter mot lagen om offentlig upphandling

Lantmäteriets avtal om köp av programvara för geografiskt informationssystem strider mot lagen om offentlig upphandling.

Slopa stödet till lastbilstransporter till och från Gotland

Konkurrensverket anser att stödet till godstransporter med lastbil mellan Gotland och fastlandet snarast ska avvecklas. Det framgår i ett yttrande till regeringen om Tillväxtanalys rapport ”Gotlandstillägget – en otidsenlig reglering?”

Pris för bästa uppsatser om konkurrens

Press Fem vinnare i Konkurrensverkets uppsatstävling delar på 50 000 kronor. Intresset för konkurrens- och upphandlingsfrågor har varit stor inför tävlingen som i år arrangerades för 16:e gången.